Levande Hangö behöver dej!

Kom med och jobba för ett centrumområde som är estetiskt, aktivt och personligt med service och kulturutbud året om.

Levande Hangö rf är grundad hösten år 2012 och föreningens målsättning att verka för det gemensamma bästa genom att befrämja samarbetet mellan lokala företag, Hangö stad, fastighetsägarna samt ortsborna.

Föreningen Levande Hangö är inte en intresseorganisation för någon enskild gruppering, utan föreningen fokuserar på marknadsföring och ett brett samarbete.

En bidragande orsak till föreningens tillkomst är det behov som konstaterades i den utredning om utveckling av centrumområdet som gjordes år 2010. Utredningen visar att det finns utvecklingsbehov inom följande delområden: invånarnas trivsel, mångsidighet i serviceutbudet, året om service, lönsamhet inom handel och service, grundförbättring av fastigheter och affärslokaler samt stadens välmående i ett bredare perspektiv.

Genom sitt medlemskap i den riksomfattande föreningen Elävä Kaupunkikeskusta ry, (EKK ry grundad år 1997) erhåller Levande Hangö aktuell information och erfarenheter från andra städer.

På dessa sidor har vi samlat grundläggande information om föreningen Levande Hangö samt om verksamhetsplanen för år 2018 och framtidsplaner.

Medlemsavgifterna för år 2018 är följande:

• Samfundsmedlem 50 €
• Personmedlem 30€
• Understödande medlem, minimum 30 €