Tag kontakt:

Om du är intresserad av vår förening kan du ta kontakt med vår ordförande:

 

Ordförande Caj Rönnberg

tel. 040 5900 535


ronnberg.caj(at)googlemail.com

 

Hemsida: www.elavahanko.fi 

Styrelsen 2018


Ordförande: Caj Rönnberg

Egentliga medlemmar: (Suppleanter: )

Mikael Alopaeus  (Eeva Finnberg)
Timo Kojo  (Kai Nygårdh)
Keijo Suominen (Matti Mare)
Esa Aarnio  (Tapio Salo)
Kare Johansson  (Svante Nyholm)
Tia Vakkuri (Tage Malmén)

 


Caj Rönnberg