Projekt 2018

  • Hangö fylls av musik - Gatumusikhändelse
  • Jul i Östra hamnen
  • Dessutom deltar föreningen i diskussioner kring utvecklingsprojekten i Hangö centrum samt ger vid behov utlåtanden om dessa projekt
  • Marknadsföring av föreningen