Målsättning och vision

Samarbete mellan olika aktörer
• Fastighetsägare
• Invånare/Konsumenter
• Staden
• Näringsidkare


Målsättningen
är att befrämja samarbetet mellan Hangö stad och aktörer verksamma inom staden med intresse för omsorg om fastigheter, aktiva inom områden såsom näringsliv, kultur eller övrig verksamhet. Den gemensamma målsättningen är en positiv utveckling som ger en livskraftig stad.

 

Vision 2020
Hangö har ett centrumområde som är estetiskt, aktivt och personligt med service och kulturutbud året om.

Verksamhetsområde

• Kärncentrum med tyngdpunkt på shoppingtriangeln Berggatan- Boulevarden-Nycandergatan
• Närområden som järnvägsstationen, Esplanaden, Hangöbyvägen, Östra hamnen och Casino/Plagen
• Övriga områden i enlighet med resurser